Găng tay sợi poly trắng - kim 10

Găng tay sợi poly trắng - kim 10

0₫

Mô tả

Găng tay sợi poly trắng 40g - kim 10

Găng tay sợi poly trắng 50g - kim 10

Găng tay sợi poly trắng 60g - kim 7

 Găng tay sợi poly trắng - kim 10