Găng tay sợi ngà

Găng tay sợi ngà

0₫

Mô tả

Găng tay sợi ngà 40g - kim 10

Găng tay sợi ngà 50g - kim 7

Găng tay sợi ngà 60g - kim 7

Găng tay sợi ngà 70g - kim 7

Găng tay sợi ngà 80g - kim 7

 Găng tay sợi ngà