KẸP GIẤY - KẸP BƯỚM

 Accord nhựa Unicorn  Accord nhựa Unicorn
0₫
 Accord sắt SDI 0946  Accord sắt SDI 0946
0₫
 Kẹp giấy C32  Kẹp giấy C32
0₫
 Kẹp giấy C62  Kẹp giấy C62
0₫