KÉO CẮT BĂNG KEO - DAO RỌC GIẤY

 Kéo bấm chỉ  Kéo bấm chỉ
0₫
 Kéo bấm chỉ 2  Kéo bấm chỉ 2
0₫
 Kéo cắt S180  Kéo cắt S180
0₫
 Kéo đồi mồi  Kéo đồi mồi
0₫